Category Archives: Toruń od endoskopia

SKYEYE

SKYEYE

Jednostka Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Informacje przestrzenne, które są podstawą do wygenerowania wskazanych produktów zdobywane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako instrument do monitorowania zmian w otoczeniu, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami osiąganymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia stosowane do komponowania fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze widoczne. Duże znacznie ma również fakt, że koszt wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest znaczny, a jedynym ograniczeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy planowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy planowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, kreuje plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nader popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pochówku stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Prawdopodobnie wypływa to z faktu, że kremowanie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, aczkolwiek tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą możliwość spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje składowania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu również na życzenie najbliższych zmarłej osoby organizuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo asysta przy załatwianiu tradycyjnej ceremonii żałobnej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na obszarze miasta oraz na terenie całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to kolejna usługa polegająca na jednokrotnym lub systematycznym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.